جوهره طعم شرق

جوهره طعم شرق


محصولات / خدمات

عصاره روغنی - مایع

عصاره روغنی جوهره

مدل : مایع

بسته بندی : HDPE

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

عصاره هیدروگلایکولی - مایع

عصاره هیدروگلایکولی جوهره

مدل : مایع

بسته بندی : HDPE

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

عصاره هیدروالکلی - مایع

عصاره هیدروالکلی جوهره

مدل : مایع

بسته بندی : HDPE

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

پودر طعم دهنده - پودری

پودر طعم دهنده مشابه طبیعی جوهره

مدل : پودری

بسته بندی : HDPE

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

طعم دهنده مایع - مایع

طعم دهنده مایع مشابه طبیعی جوهره

مدل : مایع

بسته بندی : HDPE

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

پودر طعم دهنده - پودری

پودر طعم دهنده طبیعی جوهره

مدل : پودری

بسته بندی : HDPE

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

طعم دهنده مایع - مایع

طعم دهنده مایع طبیعی جوهره

مدل : مایع

بسته بندی : HDPE

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اسانس خوراکی - مایع

اسانس خوراکی طبیعی و خالص جوهره

مدل : مایع

بسته بندی : HDPE

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل :فرشاد زبیدی
پست الکترونیک :
تلفن: +985137657393-6
نمابر :+985137653839
آدرس: مشهد ، شهرک صنعتی توس ، خیابان تلاش شمالی 7، پلاک 1005
کد پستی: 9185175640

ارسال پیامبه بالا بروید